Herb Rachanie

gmina RACHANIE

Urząd Gminy w Rachaniach
22-640 Rachanie
ul. Dolna 1
tel.: +48 84 6471103
+48 84 6471104
e-mail: rachanie_g@woi.lublin.pl, rachanie@lubelskie.pl

2015-08-10 Drukuj

Informacje dotyczące serwisów informacyjnych Urzędu Gminy Rachanie

 

 

 

Zapraszamy na nową stronę Urzędu Gminy Rachanie, która od 01.08.2015r. jest  aktualnym serwisem internetowym,  a także nowy Biuletyn Informacji Publicznej.  Wszelkie aktualne informacje będę umieszczane na nowej stronie oraz BIP, zmienia się również adres poczty elektronicznej na: "sekretariat@rachanie.gmina.pl"
Stara strona (http://www.rachanie.lubelskie.pl) oraz Biuletyn Informacji Publicznej (http://rachanie.bip.lublin.pl) są archiwalne a więc nie będą aktualizowane.

Adres aktualnej strony internetowej to : http://www.rachanie.gmina.pl

strona_gminynowa_screen.jpg

Adres aktualnego Biuletynu Informacji Publicznej to : http://rachanie.bip-gov.eu

nowa_strona_bip_screen.jpg 

Ł.P. 2015-05-26

Ogłoszenie Wójta Gminy Rachanie w sprawie ogłoszenia drugiego, ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż beczkowozu asenizacyjnego.

2015-05-26

Ogłoszenie Wójta Gminy Rachanie w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż przyczepy ciągnikowej.

2015-04-30

Ogłoszenie Wójta Gminy Rachanie w sprawie ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż beczkowozu asenizacyjnego.

2015-04-30

Ogłoszenie Wójta Gminy Rachanie w sprawie ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż przyczepy ciągnikowej.

2015-04-08 Drukuj

SCALENIE GRUNTÓW WSI PAWŁÓWKA

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy wsi Pawłówka,
Właściciele nieruchomości położonych w Pawłówce.

Miejscowość Pawłówka posiada bardzo rozdrobnioną, o nieregularnych kształtach, strukturę działek ewidencji gruntów, bardzo wąskie drogi polne dojazdowe do gruntów rolnych, nieaktualizowaną klasyfikację gruntów, nieustabilizowane granice nieruchomości ustalone w wyniku prac uwłaszczeniowych w latach         70 –tych ubiegłego wieku.
Ponadto miejscowość Pawłówka jest bardzo ładną miejscowością zasługującą na poprawę warunków życia jej mieszkańców.
W celu realizacji tego celu z mojej inicjatywy Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim zamierza przeprowadzić scalenie gruntów wsi Pawłówka.
Zasadniczo scalenie gruntów obejmuje dwa etapy:
Etap pierwszy obejmuje opracowanie scalenia gruntów a w szczególności:
1. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia,
2. Oszacowanie wartości gruntów i ich wartości składowych,
3. Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia,
4. Wyznaczenia i stabilizacji nowych granic nieruchomości,
5. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno – prawnej.
Etap drugi obejmuje zagospodarowanie poscaleniowe a w szczególności:
1. Budowa, przebudowa wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego,
2. Korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do zagospodarowania gruntów,
3. Działania przystosowujące grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz robót rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną,
4. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, obsługi geodezyjnej i nadzoru budowlanego związanego z realizacją zagospodarowania poscaleniowego.
Finansowanie całego przedsięwzięcia związanego ze scaleniem gruntów  w 100 % pochodziłoby ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym na realizację etapu drugiego – zagospodarowania poscaleniowego - według mnie najważniejszego dla mieszkańców Pawłówki.
Ponadto w wyniku przeprowadzonego scalenia nastąpiłoby między innymi  zwiększenie wartości gruntów, zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie, istniałaby możliwość wyjścia ze współwłasności oraz nastąpiłoby zmniejszenie odległości pól od gospodarstw. Najważniejszym efektem przeprowadzonego scalenia będzie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rolników przy uprawie roli i poprawienie efektywności gospodarowania.
Powyższe efekty scalenia potwierdzają również uczestnicy przeprowadzonych już scaleń na terenie województwa lubelskiego o czym mogli się przekonać chętni przedstawiciele wsi Pawłówka którzy uczestniczyli w zorganizowanym wyjeździe na te obiekty poscaleniowe.
Scalenie gruntów wsi Pawłówka może być realizowane jeżeli co najmniej 50 % uczestników scalenia   
( właścicieli nieruchomości położonych w Pawłówce ) wrazi zgodę na jego przeprowadzenie.
Mając na względzie powyższe proszę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania scaleniowego i pozytywną odpowiedź na skierowane do Państwa oświadczenia skierowane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub.
Scalenie gruntów wsi Pawłówka przyczyni się do poprawy warunków życia i pracy rolników i mieszkańców miejscowości Pawłówka.
                                                                                                                    Wójt Gminy Rachanie
                                                                                                                  mgr inż. Roman Miedziak

R.K.2015-04-03 Drukuj

Wesołych Świąt

__yczenia_wielkanoc.jpg

Ł.P.2015-04-02 Drukuj

Zaproszenie

Zaproszenie_pielgrzymka_osp

Ł.P. 2015-02-20

Wybór oferty w otwartym konkursie ofert dla jednostek niezależnych od sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu : Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rachanie w 2015 roku.

2015-01-29 Drukuj

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Poczta Polska S.A. poszukuje lokalu w centrum miejscowości Rachanie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Urzędu Pocztowego Rachanie.

Lokal powinien posiadać powierzchnię do 30 m2, powinien być wyposażony instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, instalację wodno-kanalizacyjną, powinien być usytuowany na parterze budynku z możliwością dojazdu-dojścia dla osób niepełnosprawnych oraz dojazdu samochodów.

Oferty najmu należy składać bezpośrednio do Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin.

Dodatkowe informacje Urząd Gminy Rachanie pokój nr 1.

 

 

Ł.P. 2015-01-28

Ogłoszenie Wójta Gminy Rachanie o otwartym konkursie ofert dla jednostek niezależnych od sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu : Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2015-01-12 Drukuj

INFORMACJE o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych – z terenu gminy Rachanie – odbiorem i transportem odpadów komunalnych będzie zajmowała się firma EKO-KRAS sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27 D, 23-204 Kraśnik, tel. 500 140 910, 500 140 875, 500 140 882.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Rachanie na 2015 rok

EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27 D, 23-204 Kraśnik, tel. 500 140 910,

500 140 875, 500 140 882, 500 140 873, e-mail: eko-kras@wp.pl

 

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

LP

Data wywozu

Miejscowość

1.

 

26-01-2015

23-02-2015

19-03-2015

24-04-2015

21-05-2015

23-06-2015

22-07-2015

24-08-2015

23-09-2015

27-10-2015

25-11-2015

23-12-2015

Wożuczyn, Zwiartówek,

Siemierz, Kozia Wola

2

27-01-2015

24-02-2015

24-03-2015

27-04-2015

22-05-2015

24-06-2015

23-07-2015

25-08-2015

24-09-2015

28-10-2015

26-11-2015

28-12-2015

Falków, Michalów Kolonia, Rachanie,

Rachanie Kolonia, Zwiartówek Kolonia

3

28-01-2015

25-02-2015

25-03-2015

28-04-2015

25-05-2015

25-06-2015

24-07-2015

26-08-2015

25-09-2015

29-10-2015

27-11-2015

29-12-2015

Józefówka, Kociuba, Pawłówka, Werechanie,

Werechanie Kolonia

4

29-01-2015

26-02-2015

31-03-2015

29-04-2015

26-05-2015

26-06-2015

27-07-2015

27-08-2015

26-09-2015

30-10-2015

30-11-2015

30-12-2015

Grodysławice, Grodysławice Kolonia, Michalów, Siemnice, Wożuczyn - Cukrownia

Odbiór odpadów segregowanych

LP

Data wywozu

Miejscowość

Tworzywa sztuczne

Szkło

Metale

 i Papier

Elektro-

odpady

Gabaryty

 

Wożuczyn, Zwiartówek,

Siemierz, Kozia Wola

1

19-03-2015

23-06-2015

23-09-2015

 23-12-2015

19-03-2015

23-06-2015

23-09-2015

23-12-2015

23.06.2015

23-09-2015

23.04.2015

20.07.2015

2

24-03-2015

24-06-2015

24-09-2015

28-12-2015

24-03-2015

24-06-2015

24-09-2015

28-12-2015

24.06.2015

24-09-2015

24.04.2015

21.07.2015

Falków, Michalów Kolonia, Rachanie, Rachanie Kolonia, Zwiartówek Kolonia

3

25-03-2015

25-06-2015

25-09-2015

 29-12-2015

25-03-2015

25-06-2015

25-09-2015

 29-12-2015

25.06.2015

25-09-2015

27.04.2015

24.07.2015

Józefówka, Kociuba, Pawłówka, Werechanie,

Werechanie Kolonia

4

31-03-2015

26-06-2015

26-09-2015

 30-12-2015

31-03-2015

26-06-2015

26-09-2015

 30-12-2015

26.06.2015

26-09-2015

28.04.2015

25.07.2015

Grodysławice, Grodysławice Kolonia, Michalów, Siemnice, Wożuczyn - Cukrownia

UWAGA! Prosimy aby odpady w pojemnikach i workach wystawić w wymienionym powyżej dniu odbioru przed godz.7.00 przed teren posesji.

 pobierz harmonogram


 

segreguj_ulotka_GOTOWA.jpg

pobierz ulotkę.

Ł.P.2014-12-18 Drukuj

Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej

Ł.P.2014-10-10 Drukuj

Urząd Gminy w Rachaniach informuje że w dniach od 3 listopada do 28 listopada 2014 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków w ramach projektu " Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

 

 azbest.jpg

Urząd Gminy w Rachaniach informuje że w dniach od 3 listopada do 28 listopada 2014 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków w ramach projektu " Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

Niezbędne dokumenty można pobrać w pokoju nr 1 lub ze strony internetowej
urzędu.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
Załącznik Nr 1 Wytyczne
Załącznik Nr 2 Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych

J.D2014-09-29 Drukuj

Wirtualny Przewodnik po obszarze Gminy Rachanie

druk_na_p__yt___ver1.jpg

Ł.P.2014-09-25 Drukuj

„Złote Gody 2014 w Rachaniach”

W dniu 16 września br. wraz z 20 parami małżeńskimi z terenu naszej gminy świętowaliśmy „Złote Gody”, które odbyły się w Domu Kultury w Wożuczynie-Cukrowni.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w intencji jubilatów przez miejscowego proboszcza ks. Bogdana Jaworowskiego oraz ks. Jerzego Trusia.

Podczas części oficjalnej gratulacje i życzenia złożyli jubilatom:

Wójt Gminy Kazimierz Organista, Starosta Powiatu Jan Kowalczyk i Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gryglicki.

Z upoważnienia Prezydenta RP Wójt Gminy Rachanie odznaczył medalami następujące pary WP:

 1. Bielak Franciszek i Matylda
 2. Capko Stanisław i Maria
 3. Chudyga Mieczysław i Romana
 4. Czuchaj Marian i Aleksandra
 5. Kramarczuk Florian i Irena
 6. Kusiorski Feliks i Maria
 7. Malec Adam i Wanda
 8. Miedziak Tadeusz i Krystyna
 9. Pukaluk Kazimierz i Zofia
 10. Szyszło Kazimierz i Maria
 11. Świtnicki Władysław i Władysława
 12. Tarała Jan i Janina
 13. Truś Henryk i Olga
 14. Truś Zygmunt i Helena
 15. Trześniowski Kazimierz i Teresa
 16. Watras Kazimierz i Helena
 17. Wujec Jan i Ewa
 18. Ziomkowski Adam i Domicela
 19. Żabiński Edward i Janina
 20. Żuk Stanisław i Helena

Oprócz odznaczeń Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne od władz samorządowych i powiatu, bukiety kwiatów i święte obrazy od miejscowego proboszcza. Uroczystość uświetniał zespół ludowy „Kalina” z Wożuczyna-Cukrowni i Gminna Orkiestra Dęta z Rachań oraz uczennice Szkoły Podstawowej z Rachań. Nie zapomniano również o poczęstunku i tradycyjnej lampce szampana.

DSC06182_1.JPG
 

 

Ł.P.2014-09-02 Drukuj

DOŻYNKI POWIATOWE

Wo__uczyn_do__ynki_2014v1.jpg
J.D 2014-08-20

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rachanie z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

2014-07-23 Drukuj

ZAPROSZENIE

 

 

 

 

Zachęcamy wszystkie panie do wykonywania

BEZPŁATNYCH BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH

Każda kobieta w wieku 50-69 lat powinna wykonać
co 2 lata
profilaktyczną mammografię.

Nie musisz mieć skierowania.
Nie czekaj na zaproszenie.

PRZYJDŹ NA MAMMOGRAFIĘ

MAMMografia.jpg

<<link do strony>>

Ł.P.2014-07-11 Drukuj

INFORMACJA

Wójt  Gminy  Rachanie informuje mieszkańców  miejscowości  Pawłówka i Kociuba o wprowadzeniu zakazów i nakazów w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisa w miejscowości Pawłówka.

I.    NAKAZUJE SIĘ:
1)    Trzymanie  psów na  uwięzi, a  kotów w zamknięciu.
2)    poddanie psów odszczepieniu ochronnemu przeciwko
       wściekliźnie.

II.    ZAKAZUJE SIĘ:
1)    urządzania wszelkich polowań oraz odłowów
       zwierzyny łownej , z  wyjątkiem odstrzałów
       sanitarnych.
2)    pozostawiania zwierząt na pastwiskach, okólnikach
       i na wybiegach bez nadzoru.

3)    przemieszczania  psów i kotów bez zezwolenia
       Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lub.

Rozporządzenie NR 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelski z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Rachanie.

plik do pobrania

Rozporządzenie NR 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelski z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawiezwalczania wąglika na części terenu Gminy Rachanie.

plik do pobrania

Ł.P. 2014-05-09

Ogłoszenie o wyniku zbiórki publicznej podczas koncertu charytatywnego na rzecz Karola Malickiego

2014-01-07

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH Z TERENU GMINY RACHANIE NA 2014 rok.

2013-11-26

Ankieta GOPS Rachanie

2013-10-11

Urząd Gminy w Rachaniach informuje że w dniach od 4 listopada do 29 listopada 2013 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków w ramach projektu " Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

2013-09-23

Mammografia

2013-08-21

Konsultacje projektu uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rachanie z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

2013-06-24 Drukuj

INFORMACJE o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi


1.      Co się zmieni?

            W styczniu 2012 r.  weszła w życie znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła dotychczasowy system gospodarki odpadami i doprowadziła do tzw. rewolucji śmieciowej.     
            Cały ciężar przebudowy systemu gospodarki odpadami został przerzucony
na gminy. Zgodnie z zapisami ustawy od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych w gminie Rachanie. Gmina wyłoni w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich mieszkańców. Dzięki temu mieszkańcom nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów np. do lasu.
Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy zapłacą opłatę do gminy, a ten kto będzie segregować śmieci będzie płacić mniej!.

2.      Dlaczego zmieniono ustawę

            Znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję w organizacji gospodarki śmieciowej w całym kraju. Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi
do wymogów Unii Europejskiej. Wszystkie zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci
i tworzyć dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania
i odbierania odpadów. Głównym celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania. Ustawodawca narzucił na gminy obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulęgających biodegradacji przekazanych
do składowania. Jeżeli gmina nie osiągnie ustanowionych poziomów, to zostanie naliczona jej kara pieniężna.

3.      Jakie obowiązki ma właściciel nieruchomości.

- złożyć deklarację

            Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości byli zobowiązani złożyć w terminie
do 30 kwietnia 2013 r. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Gminy Rachanie, ul. Dolna 1.

W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa w drodze decyzji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości
o podobnym charakterze.
     

- wyposażyć w pojemnik

            Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki
do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych)
o pojemności i liczbie uzależnionej od ilości osób zamieszkujących nieruchomość
lub przebywających na terenie nieruchomości, ilości i rodzaju wytworzonych odpadów oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym.

            Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do ilości osób zamieszkujących i przebywających na jej terenie oraz do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów komunalnych.

            Określa się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w zabudowie zagrodowej oraz jednorodzinnej w budynkach mieszkalnych wielolokalowych. 
- zabudowa zagrodowa i jednorodzinna:
   Pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 60, 120 i 240 litrów,
   o konstrukcji umożliwiającej ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym
    mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.       
- budynki mieszkalne wielolokalowe:
   Dopuszcza się ustawienie pojemników większych niż 120 litrów z tym, że dla 
   każdej rodziny należy zabezpieczyć pojemniki o pojemności od 60 do 120 litrów na
   odpady zmieszane.
   Dopuszcza się ustawienie pojemników większych niż 120 litrów przeznaczone do
   selektywnej zbiórki odpadów tj. Tworzywa sztuczne, papier, szkło koloru białego,
   kolorowego i na odpady ulegające biodegradacji.    

            Właściciele nieruchomości zamieszkałych na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej otrzymują worki do selektywnej zbiórki odpadów od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

- uiścić opłatę

            Opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi, pobierana przez Gminę Rachanie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

            W przypadku zadeklarowania mniejszej ilości osób zamieszkujących niż jest zameldowanych, należy złożyć oświadczenie.

            Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- 10 zł miesięcznie za osobę na nieruchomościach gdzie nie prowadzona jest
    selekcja odpadów

- 5 zł miesięcznie za osobę na nieruchomościach gdzie prowadzona jest selekcja
   odpadów.

            Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi
od właścicieli nieruchomości uiszcza się bez wezwania, raz na miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013 r.

            Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Rachanie, u inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy:           
Gmina Rachanie nr: 33 9639 1048 2005 4800 0042 0002

w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lub Oddział Rachanie.

            Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Rachanie będzie świadczyć usługi:

-   odbierania od właścicieli nieruchomości, zebranych odpadów zmieszanych,
     w ilości nie większej niż ilość minimalnej pojemności pojemników przewidzianych
    dla danego rodzaju nieruchomości.
           
    1.   Na terenie nieruchomości zamieszkałych:
          - nie więcej niż 2 osoby – o pojemności 60 litrów,
          - od 3 do 7 osób włącznie – o pojemności 120 litrów,
          - od 8 i więcej osób o pojemności 240 litrów.
     2. Dla obiektów użyteczności publicznej, oświatowej oraz placówek leczniczych
         ustala się pojemniki o pojemności minimalnej 120 litrów na 50 pracowników,
         uczniów, pacjentów.
     3. Dla lokali handlowych i gastronomicznych ustala się pojemnik o pojemności
         minimalnej 120 litrów na lokal.
     4. Dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
         pomieszczeń biurowych i socjalnych ustala się pojemnik o pojemności
          minimalnej 120 litrów na każdych 10 pracowników.

- odbieranie każdej ilości odpadów zbieranych selektywnie.

4.      Częstotliwość odbioru śmieci z posesji

            Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych określona będzie w harmonogramie opracowanym przez przedsiębiorcę odbierającym odpady, uzgodnionym z Wójtem Gminy Rachanie.

 Na obszarach o zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej:

         a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o
              pojemności 120 litrów lub 240 litrów lub w workach o pojemności 60 litrów lub
              120   litrów.

              Częstotliwość odbioru z nieruchomości - 1 raz w miesiącu.

           b)  segregowane - papier, tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania
              wielomateriałowe, odpady biodegradowalne zielone oraz pozostałości sortowania,
              przeznaczone do składowania gromadzone będą w pojemnikach o pojemności
              120 litrów lub 240 litrów lub w workach o pojemności 60 litrów lub 120 litrów.

             Częstotliwość odbioru z nieruchomości:

               1)  metal - co najmniej raz w roku,

              2) papier i tektura - co najmniej dwa razy w roku,
              3) plastik i szkło - co najmniej raz na kwartał,

 

 


           Na obszarach o zabudowie wielorodzinnej:

 

          a) niesegregowane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności
              1 100 litrów, KP-7
              Częstotliwość odbioru z nieruchomości - co najmniej 1 raz w miesiącu.

          b) segregowane - papier, tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania
              wielomateriałowe ulegających biodegradacji i zielone oraz pozostałości  sortowania,
              przeznaczone do składowania gromadzone będą w pojemnikach o pojemności
             240 litrów lub 1 100 litrów w workach 60 litrów, 120 litrów.
             Częstotliwość odbioru z nieruchomości:

             1) metal - co najmniej raz w roku,

             2) papier i tektura - co najmniej dwa razy w roku,

             3) plastik i szkło - co najmniej raz na kwartał,

            Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki i worki wypełnione odpadami komunalnymi w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy do ich odbioru bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru na chodnik przed wejściem na teren nieruchomościw taki sposób, aby nie utrudniały ruchu pieszego i kołowego.

            W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia
o tym gminę.

5.      Jakie są zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

segreguj_ulotka_GOTOWA.jpg

pobierz ulotkę.

J.D 2013-05-22

Informacja na temat profilaktycznych badań mammograficznych.

2013-02-20

Wybór oferty w otwartym konkursie ofert dla jednostek niezależnych od sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu : Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rachanie w 2013 roku.

2013-02-14

Urząd Gminy w Rachaniach informuje że w dniach od 4 marca do 8 marca 2013 r. przeprowadzony zostanie uzupełniający nabór wniosków w ramach projektu " Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".